Project

General

Profile

Bug #490 » texlive-core-libre.log

Anonymous, 2014-02-11 02:02 PM

 
1
[daniel@parabola ~]$ sudo pacman -S texlive-core-libre
2
ostrzeżenie: texlive-core-libre-2013.31589-1.2 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
3
rozwiązywanie zależności...
4
szukanie konfliktów międzypakietowych...
5

  
6
Pakiety (1): texlive-core-libre-2013.31589-1.2
7

  
8
Całkowity rozmiar po instalacji: 259,16 MiB
9
Rozmiar aktualizacji sieciowej:  0,00 MiB
10

  
11
:: Kontynuować instalację? [T/n] 
12
(1/1) sprawdzanie kluczy w zestawie kluczy                           [########################################################] 100%
13
(1/1) sprawdzanie spójności pakietów                              [########################################################] 100%
14
(1/1) wczytywanie plików pakietu                                [########################################################] 100%
15
(1/1) sprawdzanie konfliktów plików                              [########################################################] 100%
16
(1/1) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku                         [########################################################] 100%
17
(1/1) przeinstalowywanie texlive-core-libre                          [########################################################] 100%
18
>>> texlive: saving updmap.cfg as /tmp/tmp.55m790L51n...
19
>>> texlive: regenerating updmap.cfg (custom additions should go
20
       into /etc/texmf/web2c/updmap-local.cfg
21
>>> texlive: updating the filename database...
22
mktexlsr: Updating /etc/texmf/ls-R... 
23
mktexlsr: Updating /usr/share/texmf/ls-R... 
24
mktexlsr: Updating /usr/share/texmf-dist/ls-R... 
25
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R... 
26
mktexlsr: Done.
27
>>> texlive: updating the fontmap files with updmap...
28
 done.
29
>>> texlive: recreating all formats...
30

  
31
kpathsea: Running mktextfm ecrm1000
32
mktextfm: Running mf-nowin -progname=mf \mode:=ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
33
This is METAFONT, Version 2.718281 (TeX Live 2013/Parabola GNU/Linux-libre)
34

  
35
kpathsea: Running mktexmf ecrm1000
36

  
37
! I can't find file `ecrm1000'.
38
<*> ...ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
39
                         
40
Please type another input file name
41
! Emergency stop.
42
<*> ...ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
43
                         
44
Transcript written on mfput.log.
45
grep: ecrm1000.log: Nie ma takiego pliku ani katalogu
46
mktextfm: `mf-nowin -progname=mf \mode:=ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000' failed to make ecrm1000.tfm.
47
kpathsea: Appending font creation commands to missfont.log.
48
Error: `pdftex -ini -jobname=jadetex -progname=jadetex *jadetex.ini' failed
49

  
50
kpathsea: Running mktextfm ecrm1000
51
mktextfm: Running mf-nowin -progname=mf \mode:=ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
52
This is METAFONT, Version 2.718281 (TeX Live 2013/Parabola GNU/Linux-libre)
53

  
54
kpathsea: Running mktexmf ecrm1000
55

  
56
! I can't find file `ecrm1000'.
57
<*> ...ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
58
                         
59
Please type another input file name
60
! Emergency stop.
61
<*> ...ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000
62
                         
63
Transcript written on mfput.log.
64
grep: ecrm1000.log: Nie ma takiego pliku ani katalogu
65
mktextfm: `mf-nowin -progname=mf \mode:=ljfour; mag:=1; nonstopmode; input ecrm1000' failed to make ecrm1000.tfm.
66
kpathsea: Appending font creation commands to missfont.log.
67
Error: `pdftex -ini -jobname=pdfjadetex -progname=pdfjadetex *pdfjadetex.ini' failed
68

  
69
###############################################################################
70
fmtutil: Error! Not all formats have been built successfully.
71
Visit the log files in directory
72
 /var/lib/texmf/web2c
73
for details.
74
###############################################################################
75

  
76
This is a summary of all `failed' messages:
77
`pdftex -ini -jobname=jadetex -progname=jadetex *jadetex.ini' failed
78
`pdftex -ini -jobname=pdfjadetex -progname=pdfjadetex *pdfjadetex.ini' failed
79
 done.
80
 (logs are under /var/lib/texmf/web2c/<engine>/<formatname>.log)
81
NB: To setup ConTeXt and the lua(la)tex font db,
82
  see http://wiki.archlinux.org/index.php/TeX_Live
(1-1/2)